Ulsteinvik  Ulsteinvik


Beaufortskalaen  Beaufortskalaen


Clouds and precipitation  Clouds and precipitation


Nedbørsradar more information rain snow radar


Ingen spesiell oppmerksomhet om været er nødvendig.    Det er ingen advarsler

Hvem er Online

Du kan sortere tabellen og verdiene i kolonnene ved å klikke på den tilsvarende overskriften

online for Hvem ip since last click page active
01:03crawl-you3.238.107.0 22:34 25-11-2020 23:37 ?p=whoIsOnline&lang=no
j
00:10googlebot66.249.66.0 23:24 25-11-2020 23:34 ?p=thunderRadar&lang=no
j
00:00guest213.128.183.0 23:32 25-11-2020 23:32 ?p=wsStartPage&lang=no
j
---bot.157.55.39.0 - 25-11-2020 23:21 /weather28/
n
---obot95.163.255.0 - 25-11-2020 23:18 ?lang=en&p=galleri
n
---guest195.181.159.0 - 25-11-2020 23:10 /weather28/
n
---bot.157.55.39.0 - 25-11-2020 22:55 ?p=wsStartPage
n
---bot.40.77.167.0 - 25-11-2020 22:55 ?p=wsGlobalMap&lang=en
n
---googlebot66.249.66.0 - 25-11-2020 22:54 ?p=93-6&lang=no&wp=WD
n
---guest84.234.140.0 - 25-11-2020 22:48 ?p=webcams&lang=no
n
---googlebot66.249.66.0 - 25-11-2020 22:34 ?p=wsStartPage&wp=WD&lan
g=no
n
---guest147.12.42.0 - 25-11-2020 22:07 /weather28/
n
---googlebot66.249.66.0 - 25-11-2020 22:04 ?p=yrmob&lang=en
n
---guest195.181.148.0 - 25-11-2020 21:47 ?pcSite=Y
n
---bot.13.66.139.0 - 25-11-2020 21:41 ?p=webcams&lang=no
n
---googlebot66.249.66.0 - 25-11-2020 21:14 ?p=stratus&lang=no
n
---googlebot66.249.66.0 - 25-11-2020 21:10 ?p=yrmob&lang=no
n
---guest37.44.147.0 - 25-11-2020 20:25 /weather28/
n
---guest46.230.132.0 - 25-11-2020 20:21 ?p=galleri&lang=no
n
---bot.13.66.139.0 - 25-11-2020 20:13 ?p=wsStartPage
n
---bot.13.66.139.0 - 25-11-2020 19:41 ?p=ws_snow&lang=en
n
---guest195.181.149.0 - 25-11-2020 19:19 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---bot.207.46.13.0 - 25-11-2020 19:05 ?p=wxswitch&lang=no
n
---ebot17.58.101.0 - 25-11-2020 18:46 ?default=&lang=no
n
---bot.207.46.13.0 - 25-11-2020 18:31 ?p=wsdarksky&lang=no
n
---guest195.181.148.0 - 25-11-2020 18:04 /weather28/
n
---guest213.128.181.0 - 25-11-2020 17:40 ?p=webcams&lang=no
n
---hbot85.208.98.0 - 25-11-2020 16:56 ?lang=no&p=wsPartners
n
---hbot85.208.98.0 - 25-11-2020 16:56 ?lang=no&p=wsPartners&wp
=WD
n
---hbot85.208.98.0 - 25-11-2020 16:56 ?lang=no&p=wsPartners&s=
pws
n
---hbot85.208.98.0 - 25-11-2020 16:56 ?lang=en&p=wsPartners&s=
pws&wp=WD
n
---hbot85.208.98.0 - 25-11-2020 16:56 ?lang=en&p=wsPartners&wp
=WD
n
---hbot85.208.98.0 - 25-11-2020 16:56 ?lang=no&p=wsPartners&s=
pws
n
---hbot85.208.98.0 - 25-11-2020 16:56 ?lang=en&p=wsPartners
n
---guest77.16.213.0 - 25-11-2020 15:32 ?p=webcams&lang=no
n
---/bot130.61.39.0 - 25-11-2020 14:39 /weather28/
n
---bot.207.46.13.0 - 25-11-2020 13:49 ?p=wsPartners&s=wcloud&l
ang=en
n
---tbot216.244.66.0 - 25-11-2020 13:38 ?p=ws_yrno_page&wp=WD&la
ng=no
n
---guest104.160.11.0 - 25-11-2020 13:31 ?p=incContact&lang=no
n
---guest51.175.233.0 - 25-11-2020 13:30 ?pcSite=Y
n
---guest81.167.158.0 - 25-11-2020 13:24 ?p=wsPrecipRadar&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 25-11-2020 12:50 ?p=iphonexx&lang=no
n
---guest62.92.60.0 - 25-11-2020 12:20 /weather28/
n
---bot.207.46.13.0 - 25-11-2020 11:12 ?p=wsStartPage
n
---guest213.128.182.0 - 25-11-2020 10:43 ?p=uwreports&lang=no
n
---guest18.237.160.0 - 25-11-2020 10:39 ?p=iphonexx&lang=en
n
---guest213.128.190.0 - 25-11-2020 10:18 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---obot54.36.149.0 - 25-11-2020 10:00 /weather28/?p=wspurpleai
r
n
---guest79.160.86.0 - 25-11-2020 09:50 ?p=wsjetstreams&lang=no
n
---bot.40.77.167.0 - 25-11-2020 09:44 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
no
n
---bot.157.55.39.0 - 25-11-2020 09:36 ?p=stratus&lang=en&wp=WD
n
---guest185.190.168.0 - 25-11-2020 09:31 ?p=webcams&lang=no
n
---guest88.89.20.0 - 25-11-2020 09:29 ?p=webcams&lang=no
n
---guest46.246.122.0 - 25-11-2020 08:39 ?default&lang=no
n
---guest40.77.190.0 - 25-11-2020 08:36 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=en
n
---obot54.36.148.0 - 25-11-2020 08:25 ?p=wxswitch&lang=no
n
---guest213.128.183.0 - 25-11-2020 07:51 /weather28/
n
---guest52.43.172.0 - 25-11-2020 07:49 ?p=wxswitch&wp=WD&lang=e
n
n
---bot.207.46.13.0 - 25-11-2020 07:47 ?p=ws_wind_map&lang=no
n
---spider116.179.32.0 - 25-11-2020 07:27 ?p=tide_table&lang=no
n
---guest195.181.148.0 - 25-11-2020 07:18 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---guest34.219.147.0 - 25-11-2020 07:03 ?p=wxswitch&wp=WD&lang=e
n
n
---guest195.181.148.0 - 25-11-2020 06:39 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---guest18.236.233.0 - 25-11-2020 06:25 ?p=wsAbout&lang=no
n
---bot.157.55.39.0 - 25-11-2020 05:41 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---spider49.7.21.0 - 25-11-2020 04:28 ?p=wsStartPage
n
---guest34.67.212.0 - 25-11-2020 04:14
n
---bot.207.46.13.0 - 25-11-2020 03:32 ?p=webcams&lang=no
n
---guest193.70.0.0 - 25-11-2020 02:17 ?p=webcams&lang=no
n
---bot.207.46.13.0 - 25-11-2020 02:00 ?default&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 25-11-2020 00:26 ?p=dash_metar&lang=no
n
---guest195.181.148.0 - 25-11-2020 00:20 ?p=webcams&lang=no
n
---guest46.243.216.0 - 24-11-2020 23:48 ?p=sitemap&lang=no
n
---obot95.163.255.0 - 24-11-2020 23:44 ?lang=en&p=yrverkart
n
---crawl178.63.13.0 - 24-11-2020 22:54 /weather28/
n
---obot95.163.255.0 - 24-11-2020 22:17 ?lang=en&p=ws_snow
n
---guest84.234.151.0 - 24-11-2020 22:12 ?p=webcams&lang=no
n
---obot95.163.255.0 - 24-11-2020 20:53 ?lang=en&p=interval
n
---obot54.36.148.0 - 24-11-2020 20:52 ?p=ws_wind_map_2&lang=en
n
---obot95.163.255.0 - 24-11-2020 20:44 ?lang=en&p=ws_marine
n
---guest92.221.126.0 - 24-11-2020 20:02 ?p=wsAbout&lang=no
n
---guest66.102.9.0 - 24-11-2020 20:00 ?p=wsAbout&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 24-11-2020 19:53 ?p=UWdailyRec&lang=en
n
---obot95.163.255.0 - 24-11-2020 19:30 ?lang=en&p=wsskjelv
n
---guest94.130.97.0 - 24-11-2020 19:02 ?p=93-6&lang=en
n
---obot54.36.149.0 - 24-11-2020 19:01 ?p=StationServicehistory
&lang=no
n
---googlebot66.249.64.0 - 24-11-2020 18:26 ?p=thunderRadar&lang=en
n
---obot54.36.148.0 - 24-11-2020 18:13 ?p=ws_yrno_page&lang=en
n
---obot95.163.255.0 - 24-11-2020 17:41 ?lang=no&p=wxswitch
n
---obot54.36.148.0 - 24-11-2020 17:21 ?p=stratus&lang=en
n
---googlebot66.249.64.0 - 24-11-2020 16:55 ?p=wsDark_side&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 24-11-2020 16:29 ?p=powersys&lang=no
n
---bot.207.46.13.0 - 24-11-2020 16:19 ?p=historyv3&lang=no
n
---googlebot66.249.64.0 - 24-11-2020 16:05 ?p=tide_table&lang=no
n
---obot54.36.149.0 - 24-11-2020 15:35 ?p=ws_dark_page&lang=no
n
---guest109.247.143.0 - 24-11-2020 14:38 ?p=wsPrecipRadar&lang=no
n
---guest89.8.148.0 - 24-11-2020 13:30 ?p=wsskjelv&lang=no
n
---obot54.36.149.0 - 24-11-2020 13:14 ?p=printSite&lang=en
n
---guest80.213.13.0 - 24-11-2020 12:57 ?p=webcams&lang=no
n
---obot95.163.255.0 - 24-11-2020 12:21 ?lang=en&p=gaugePage
n
---bot.207.46.13.0 - 24-11-2020 11:49 ?p=wsskjelv&lang=no
n
---bot.40.77.167.0 - 24-11-2020 11:39 ?p=wsStartPage&lang=en&w
p=WD
n
---ebot17.58.101.0 - 24-11-2020 11:34 ?p=galleri&lang=no
n
---guest194.68.56.0 - 24-11-2020 11:23 ?p=webcams&lang=no
n
---guest173.252.87.0 - 24-11-2020 11:08 ?p=stratus&lang=no
n
---obot95.163.255.0 - 24-11-2020 10:43 ?lang=en&p=dash_metar
n
---guest217.215.146.0 - 24-11-2020 10:16 ?p=wsjetstreams&lang=no
n
---guest84.215.158.0 - 24-11-2020 10:00 ?p=wxflukesnow&lang=no
n
---bot.157.55.39.0 - 24-11-2020 08:57 ?p=powersyshus&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 24-11-2020 07:58 ?p=wsGlobalMap&lang=en
n
---guest195.181.146.0 - 24-11-2020 07:29 ?pcSite=Y
n
---guest165.227.216.0 - 24-11-2020 07:08 ?p=wsStartPage
n
---bot.207.46.13.0 - 24-11-2020 06:56 ?p=ws_wind_map_2&lang=no
n
---obot54.36.149.0 - 24-11-2020 06:51 ?p=wsDark_side&lang=en
n
---spider116.179.32.0 - 24-11-2020 06:19 ?p=ws_buoy_page&lang=no
n
---guest46.246.122.0 - 24-11-2020 05:22 ?default&lang=no
n
---obot54.36.149.0 - 24-11-2020 03:54 ?p=sitemap&lang=no
n
---bot.157.55.39.0 - 24-11-2020 03:33 ?p=webcams&lang=no
n
---obot95.163.255.0 - 24-11-2020 03:06 ?lang=no&p=wxpdf
n
---spider116.179.32.0 - 24-11-2020 02:55 ?p=wxflukesnow&lang=no
n
---bot.40.77.167.0 - 24-11-2020 02:22 ?p=93-5&lang=en
n
---obot95.163.255.0 - 24-11-2020 01:49 ?lang=en&p=links
n
---obot54.36.148.0 - 24-11-2020 01:09 ?p=whoIsOnline&lang=no
n
---guest78.46.156.0 - 24-11-2020 00:20 ?p=wsAbout&lang=en
n
---guest168.119.69.0 - 24-11-2020 00:20 ?p=wsAbout&lang=de
n
---spider111.202.101.0 - 23-11-2020 23:34 ?p=incContact&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 23-11-2020 22:56 ?p=console&lang=no
n
---obot95.163.255.0 - 23-11-2020 22:32 ?lang=en&p=wrnPrintWarni
ngs
n
---obot95.163.255.0 - 23-11-2020 22:32 ?lang=en&p=statusWeather
Systems
n
---obot54.36.148.0 - 23-11-2020 21:35 ?p=wxpdf&lang=no
n
---guest147.12.38.0 - 23-11-2020 21:33 ?p=uwreports&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 23-11-2020 20:53 ?p=ws_wu_map&lang=no
n
---bot.40.77.167.0 - 23-11-2020 20:23 ?p=wsjetstreams&lang=en&
wp=WD
n
---guest77.16.78.0 - 23-11-2020 19:53 ?pcSite=Y
n
---guest83.243.224.0 - 23-11-2020 19:19 ?p=wsAbout&lang=no
n
---bot.157.55.39.0 - 23-11-2020 19:16 ?p=wsjetstreams&lang=en
n
---guest5.186.118.0 - 23-11-2020 18:41 ?p=wsjetstreams&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 23-11-2020 18:08 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---guest66.249.83.0 - 23-11-2020 17:53 ?p=wsdarksky&lang=en
n
---guest128.30.52.0 - 23-11-2020 17:53 ?p=tide_table&lang=no
n
---guest128.30.52.0 - 23-11-2020 17:53 ?p=webcams&lang=no
n
---guest64.233.172.0 - 23-11-2020 17:53 ?p=iphonexx&lang=en
n
---guest66.102.8.0 - 23-11-2020 17:53 ?p=tide_table&lang=no
n
---crawl95.217.199.0 - 23-11-2020 15:34 ?p=yrverkart&lang=no
n
---guest79.160.123.0 - 23-11-2020 15:31 ?p=wspurpleair&lang=no
n
---crawl95.217.226.0 - 23-11-2020 15:28 ?p=wsPrecipRadar&lang=no
n
---crawl95.217.201.0 - 23-11-2020 15:18 ?p=webcams&lang=no
n
---guest37.44.177.0 - 23-11-2020 14:24 /weather28/
n
---guest195.181.148.0 - 23-11-2020 13:47 /weather28/
n
---obot54.36.149.0 - 23-11-2020 13:17 ?p=ws_flight_radar&lang=
en
n
---guest185.138.72.0 - 23-11-2020 12:45 ?p=webcams&lang=no
n
---guest195.181.148.0 - 23-11-2020 12:25 /weather28/
n
---obot54.36.148.0 - 23-11-2020 10:19 ?p=sitemap&lang=en
n
---guest31.13.115.0 - 23-11-2020 10:18 /weather28/
n
---guest92.220.237.0 - 23-11-2020 09:52 ?p=wsPrecipRadar&lang=no
n
---guest147.12.36.0 - 23-11-2020 09:26 ?p=webcams&lang=no
n
---guest213.128.162.0 - 23-11-2020 08:48 ?p=webcams&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 23-11-2020 08:46 ?p=62-2&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 23-11-2020 07:57 ?p=powersyshus&lang=no
n
---bot.207.46.13.0 - 23-11-2020 07:41 ?p=wsStartPage
n
---obot54.36.148.0 - 23-11-2020 07:06 ?p=ws_flight_radar&lang=
no
n
---bot.207.46.13.0 - 23-11-2020 05:42 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---bot.157.55.39.0 - 23-11-2020 05:30 ?p=ws_yrno_page&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 23-11-2020 04:01 ?p=gaugePage&lang=no
n
---bot.157.55.39.0 - 23-11-2020 03:34 ?p=webcams&lang=no
n
---bot.157.55.39.0 - 23-11-2020 03:18 ?compare&p=printSite&pw=
n
---obot54.36.148.0 - 23-11-2020 02:39 ?p=yrmob&lang=no
n
---guest147.12.36.0 - 23-11-2020 02:00 ?p=uwreports&lang=no
n
---obot54.36.148.0 - 23-11-2020 01:28 ?p=wsAbout&lang=no
n
---bot.207.46.13.0 - 23-11-2020 00:45 ?p=tide_table&lang=no
n
---obot54.36.149.0 - 23-11-2020 00:27 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=en
n
---bot.157.55.39.0 - 23-11-2020 00:26 ?p=wsStartPage
n
---hbot185.191.171.0 - 23-11-2020 00:23 ?lang=en&p=console
n
---crawl34.237.143.0 - 22-11-2020 22:44 /weather28/
n
---obot54.36.148.0 - 22-11-2020 21:13 ?p=ws_dark_page&lang=en
n
---guest213.128.174.0 - 22-11-2020 21:12 /weather28/
n
---obot54.36.148.0 - 22-11-2020 19:56 ?p=wsGlobalMap&lang=no
n
---tbot34.234.54.0 - 22-11-2020 18:53 ?p=wsPartners&amp%3Blang
=no
n

Utstyr vi bruker:

Værstsjon
Davis VP2+ 24/H Fars, Online-Ups, 4G Backup.

Værprogram
Weather Display

Ekstra utstyr
Custom builds pcs

Provider
Hosted By Pro Isp

Davis VP2+ 24/H Fars, Online-Ups, 4G Backup.

Weather Display

Custom builds pcs

Hosted By Pro Isp